Корпоративна Подкрепа / Партньорство

 • 1. ДИРЕКТНО КОРПОРАТИВНО ДАРЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА и аз мога

  Фондация и аз мога благодари на всички, които даряват средства и с готовност ще обсъди всички подробности, свързани с даренията.Корпоративно дарение можете да направите на посочената сметка:

  • Фондация и аз мога
  • Юробанк България
  • IBAN: BG15BPBI79421080910101
  • BIC: BPBIBGSF
 • 2. ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КОМПАНИЯТА В ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ

  Всеки служител може да избере да дарява определена стойност всеки месец или за определен от него период. Това може да се осъществи чрез автоматично приспадане на дарението от заплатата на служителя, дарение чрез интернет и др.При желание, компанията може да удвои даренията, направени от служителите.

 • 3. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА КОМПАНИЯТА В ДАРИТЕЛСКАТА ИНИЦИАТИВА НА и аз мога

  Green Line – i can too. Процент или определена сума от стойността на тези продукти/услуги се дарява за целите на фондацията. Продуктите/услугите могат да се обозначат с разпознавателен стикер Green Line – i can too или по друг начин, договорен от двете страни.

 • 4. ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕНИСКИ i can too ИЛИ ДРУГИ АКСЕСОАРИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

  Закупуване на тениски i can too или други аксесоари на организацията, чрез които компанията и/или служителите даряват.Фондацията и компанията могат да договорят и други начини, посредством мърчъндайзинг на фондацията, чрез които компанията да дари (например: ребрандиране на тениски и аксесоари i can too с бранда на компанията).

 • 5. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

  Kорпоративните партньори могат да посочат и аз мога, като бенефициент на техни събития за набиране на средства или да спонсорират събития, организирани от и аз могаОрганизиране на вътрешни фирмени събития за набиране на средстваУчастие на служителите в благотворителни събития, организирани от и аз мога и др.

 • 6. ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КОМПАНИЯТА В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

  Подпомагане на терапевтични центрове за деца със специални нужди и семейства с деца със специални нужди, които и аз мога подкрепя.Популяризиране мисията на и аз мога в публичното пространство чрез раздаване на информативни материали и др.

 • 7. СПОНСОРСКА ПОДКРЕПА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕНИСКИ И АКСЕСОАРИ i can too

  При желание на компанията за подкрепа, и аз мога ще предостави бюджет за производството на тениски и предложение за популяризиране на тази помощ.

 • 8. СПОНСОРСКА ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА РЕКЛАМНИ И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ НА i can too

  При желание на компанията за подкрепа, и аз мога ще предостави бюджет за производството на съответните материали и предложение за популяризиране на тази помощ.

 • 9. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА и аз мога НА ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА КОМПАНИЯТА

  Представяне и популяризиране на и аз мога на партньори и клиенти на компанията, които също да се включат в подкрепа на фондацията.За допълнителна информация относно корпоративна подкрепа и парньорства, можете да се свържете с нас на: +359 885 277 342; office@icantoo.eu